İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

[ Kur'ân'ı Anlamaya Doğru ]

Sadaka

SADAKA / / Bakara Suresi 261: Mallarını Allah yolunda harcayanların misali ...

Devamı »

[ Sünneti Anlamaya Doğru ]

İman'ın Bölümleri Vardır

"İman yetmiş küsur bölümdür. Haya (utanma duygusu) da imanın bir bölümüdür."

Devamı »

[ Gündelik Hayatta İslâm ]

Ey Oğul! / İmam Gazâlî

Ey oğul!
Maksadın, ruhunu olgunlaştırmaya, nefsine hâkim olmaya, bedenini de ölüme hazırlamaya gayret etmek olmalıdır. Çünkü son durağın kabir olacaktır.

Devamı »

[ İslâm'ın Söz Anıtları ]

İmam-ı Azam'ın, Öğrencisi İmam Ebû Yusuf'a Vasiyeti 1

Sokaklarda, mescitlerde yiyip içme. Yol kenarlarındaki çeşme ve sulardan su içme. Yol ortasında oturma. Oturmak zorunda isen mescitlerde otur. Dükkânlarda oturma.

Devamı »

[ Söz Güzellemeleri ]

Şehr-i Ramazân Elveda / Niyâzî Mısrî (v. 1694)

Hep dualar bunda olurdu kabul
Firkatâ gitti mübarek Ramazân

Devamı »

[ Söyleten Değil Söyleten ]

İftarlık Sözler / Derleme

Ramazan ayı gerek açıla cennet kapusu. / (Fuzûlî) Açıldı yine mısra-ı dervâze-i gufran, Hak'tan taleb-i mağfirete vakt ü zamandır. / (Enderunlu Vâsıf) Nefes ...

Devamı »

[ Muhâverât ]

Ahmet Turan Alkan İle Söyleşi: "Vaktiyle 'Hadimü'l-Harameyn' iken, Vizeli Bir Hacı Olmak..."

İhrama girmek dünyadan soyunmak gibi, ölmeden kefen giymek gibi ama bir tarafınızla hâlâ dünyaya bağlısınız; iki dünya arasındasınız. İhrama girmek çok etkiledi beni.

Devamı »