« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Fahri Efendi İslami incelikleri ve onun yüce mesajını iyi anlayıp anlatmak isteyenlerden biri idi. Bu ölçüde bir söz, yorum, anlatım ulaşırsa mü'minin yitiği gibi onu alır, başkalarına da aktarır.  

Kolonya Necis midir? / Ali Osman Koçkuzu

Fahri Kulu Hocaefendi'den:

Fahri Efendi İslami incelikleri ve onun yüce mesajını iyi anlayıp anlatmak isteyenlerden biri idi. Bu ölçüde bir söz, yorum, anlatım ulaşırsa mü'minin yitiği gibi onu alır, başkalarına da aktarır. Bu ölçüler içinde Musa Carullah'ın, ispirtonun necisliği konusunda söylediği "Kur'anda 'Hurrimet aleykum ummehatukum...(4/Nisâ Sûresi 23)'den maksat, "Nikahu ummehatikum" olduğu gibi, ispirtonun da şürbü/içilmesi -sekir verdiği için- haramdır. Nitekim herhangi bir hakiki necasetle teneccüs etmeyen şarap, tahavvül ile temizlenirken, teneccüs eden tahavvül ile temizlenemez. Bu incelik bize alkolün bizatihi necis olmadığını gösterir şeklindeki sözlerini çok beğenir, zamanımızın müctehidi olabilir dermiş.

Kaynak: Ali Osman Koçkuzu, Paşadairesi, Konya, Damla Ofset, 2004, s. 107,