« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Ben asla hüküm verici değilim. Ancak Allah'ın emirlerini insanlar arasında uygulayacağım. Ben bid'atçı da değilim. Ancak sünnete uyan kimseyim.  

Ömer bin Abdulaziz'in İlk Hutbeleri

Beşinci Raşit halife kabul edilen Ömer bin Abdulaziz'in ilk hutbesi şu şekilde idi;

Emma ba'du...

Şunu hatırlayın ki! Peygamberimizden sonra peygamber gelmeyecektir. Ona indirilen kitaptan sonra da artık kitap indirilmeyecektir.

Haberiniz olsun ki; Allah'ın helal kıldığı şey helal, haram kıldığı şey de kıyamete kadar haram kalacaktır. Ben asla hüküm verici değilim. Ancak Allah'ın emirlerini insanlar arasında uygulayacağım. Ben bid'atçı da değilim. Ancak sünnete uyan kimseyim.

Şunu iyi bilin ki, Allah'a âsî olmuş kimseye itaat edilmez. Ben sizin en hayırlınız değilim. Ancak, Allah'ın aranızda yükünü en ağır kıldığı kimseyim.

Hilafetinin ilk günlerinde irad ettiği bir diğer hutbede de şöyle söylemekteydi;

Ey insanlar; bizimle dost olmak isteyen şu beş hususta dost olsun, yoksa bizi bıraksın:

İhtiyacını iletemeyen kimselerin ihtiyacını bize iletsin, hayırlarda gayret sarfederek bize bu hususta yardımcı olsun. Bulamadığımız ve ulaşamadığımız hayırlara bizi iletsin. Bizim huzurumuzda asla kimseye gıybet etmesin. Kendisini ilgilendirmeyen hususlarda da bize bir söz söylemesin.

Kaynak: Ahmet Eminoğlu, V. Raşit Halife Ömer Bin Abdulaziz, İstanbul, inkilâb yayınları, 1984