« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Allah'a yemin ederim ki, bu konuşmayı yaptığım halde hiçbirinizin günahını kendi günahımdan çok görmüyorum. Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum.  

Ömer Bin Abdulaziz'in Diliyle Hayat

Ey insanlar! Siz boşuna yaratılmadınız. Başıboş da bırakılmadınız. Bir durak gününüz var ki sizi beklemektedir. Yüce Allah, sizi yargılamak ve aranızda hâkimlik yapmak üzere sizi o yere toplayacaktır. İşte o gün her şeyi kuşatan İlahi rahmetten nasip alamayanlar zarara uğrayacak, yer ve gökler arası kadar geniş olan cennetten mahrum kalacaktır. Dikkat ediniz ve biliniz ki yarın, Allah'tan sakınıp korkan, geçiciyi sonsuza ve azı çoğa değiştiren kimseye aman verilecektir. Yani aman, amandan korkanlaradır. Görmüyor musunuz ki sizler ölenlerin kalıntısısınız? Sizden sonra da başkaları gelecektir. Yüce Allah'a dönünceye değin bu, böyle sürüp gidecektir. Siz, her gün Allah'a gidip durmaktasınız. Devrini tamamlayan ve ecelini bitiren kimse, bir toprak çukura konulacaktır. Siz geride kalanlar onu çağırıp durursunuz. Ama o, dostlarından ayrılmış, dünyevî sebeplerden uzaklaşmış ve nihayet toprağı mekân edinerek "Hesap Günü"ne yönelmiştir. O, artık ameliyle başbaşadır. Önündeki şeylerin fakiri ve geride bıraktıklarının zenginidir. Öyleyse ölüm gelmeden Allah'tan korkunuz. Allah'a yemin ederim ki, bu konuşmayı yaptığım halde hiçbirinizin günahını kendi günahımdan çok görmüyorum. Allah'a tövbe ve istiğfar ediyorum. İçinizden hiç kimse yoktur ki, yanıma geldiği halde gücüm oranında ihtiyacını karşılamış olmayayım. Yine içinizden hiç kimse yoktur ki, yanımızda bulunduğu sürece arzusunu karşılamayı ve onunla eşit şartlarda yaşamayı istemeyeyim. Allah'a yemin ederim ki, eğer ben başka türlü bir yaşam ve nimet istemiş olsaydım dilim kısa olurdu. Çünkü başka bir türlü yaşam sürdürseydim böyle konuşmazdım. Çünkü aramızda Allah'ın emir ve nehiylerini bildiren canlı bir kitap ve adil bir sünnet bulunmaktadır...

Kaynak: İmaduddin Halil, Ömer b. Abdulaziz Dönemi ve İslam İnkilâbı, istanbul, Bir yayıncılık,1984, s. 75-76