« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Sadaka

SADAKA / / Bakara Suresi 261: Mallarını Allah yolunda harcayanların misali ...

Devamı »

Allah'a ve Resûlüne İtaat

ALLAH'A VE RESÛLÜNE İTAAT Âli İmrân Suresi 32. Ayet: De ki: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirle ...

Devamı »

Oruçla İlgili Ayetler

Bakara Suresi 183. ayet: Ey iman edenler, sizden öncekilere yazıldığı gibi, oruç, size de yazıldı (183) (farz kılındı). Umulur ki sakınırsınız. Bakara Suresi 184. a ...

Devamı »