« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

ALLAH'A VE RESÛLÜNE İTAAT Âli İmrân Suresi 32. Ayet: De ki: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirle ...  

Allah'a ve Resûlüne İtaat

ALLAH'A VE RESÛLÜNE İTAAT

Âli İmrân Suresi 32. Ayet: De ki: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez.

Âli İmrân Suresi 132. Ayet: Allah'a ve Peygambere itaat edin ki, merhamete lâyık olabilesiniz.

Nisa Suresi 59. Ayet: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin Peygamber'e itaat edin! Bir de sizden olan yetki sahibi kimselere. Şayet herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz -eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız- onu Allah'a ve Peygamber'e danışmalısınız. İşte bu, en hayırlı ve sonuç itibariyle en güzeldir.

Nisa suresi 69. Ayet: Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse işte onlar, Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberlerle, sıdıklarla, şehitlerle ve Salihlerle birlikte olacaklardırlar. Bunlar ne güzel arkadaştır!

Mâide Suresi 92. Ayet: Allah'a ve Elçisine itaat edin ve sakının. Eğer yüz çevirecek olursanız bilin ki, Elçimizin görevi açıkça tebliğ etmekten ibarettir.

Nûr Suresi 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ayetler: (Bazı insanlar:) "Allah'a ve Peygamber'e inandık ve itaat ettik" diyorlar; ondan sonra da içlerinden bir gurup yüz çeviriyor. Bunlar inanmış değillerdir.
Onlar, aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Peygamber'e çağırıldıklarında, bakarsın ki içlerinden bir kısmı yüz çevirip dönerler.
Ama eğer (Allah ve Resulünün hükmettiği) hak kendi lehlerine ise, ona boyun eğip gelirler.
Kalplerinde bir hastalık mı var; yoksa şüphe içindemi dirler yahut Allah ve Resulünün kendilerine zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl zalimler kendileridir!
Aralarında hüküm vermesi için Allah'a ve Resulüne davet edildiklerinde, müminlerin sözü ancak "İşittik ve itaat ettik" demeleridir. İşte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.
(Münafıklar), sen hakikaten kendilerine emrettiğin takdirde mutlaka (savaşa) çıkacaklarına dair, en ağır yeminleri ile Allah'a yemin ettiler. De ki: Yemin etmeyin. İtaatiniz malûmdur! Bilin ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
De ki: Allah'a itaat edin; Peygamber'e de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz şunu bilin ki, Peygamber'in sorumluluğu kendisine yüklenen (tebliğ görevini yapmak), sizin sorumluluğunuz da size yüklenen (görevleri yerine getirmeniz)dir. Eğer ona itaat ederseniz, doğru yolu bulmuş olursunuz. Peygamber'e düşen, sadece açık-seçik duyurmaktır.

Ahzâb Suresi 31. Ayet: Sizden kim, Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükâfatını iki kat veririz. Ve ona (cennette) bol rızk hazırlamışızdır.