« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

SADAKABakara Suresi 261: Mallarını Allah yolunda harcayanların misali ...  

Sadaka

SADAKA

Bakara Suresi 261: Mallarını Allah yolunda harcayanların misali, bir tohuma benzer ki yedi başak bitirmiş her başakta da yüzer tane mevcuttur. Allah dilediğine böyle veya daha ziyade kat kat verir. Allah ihsanı bol olan hakkıyla bilendir.
Bakara Suresi 262: Allah yolunda mallarını harcayıp ta sonra verdiklerinin arkasından başa kakmayı, gönül incitmeyi reva görmeyen kimseler, Rableri katında onların mükâfatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur ve mahzun da olacak değillerdir.
Bakara Suresi 263: Bir tatlı dil ve bir bağışlama, arkasından eza gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Zira Allah zengindir, halimdir.
Bakara Suresi 264: Ey iman edenler, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmakla boşa gidermeyin: O kimse gibi ki, halka gösteriş için malını dağıtır da ne Allah'a inanır ne ahiret gününe. Artık onun hali, üzerinde biraz toprak varken, başına şiddetli bir yağmur inen ve onu cascavlak bırakan bir yalçın kayaya benzer. Onlar yaptıkları bu amellerden hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler grubuna hidayet etmez.
Bakara Suresi 265: Allah'ın rızasını kazanmak ve kalplerindeki imanı birleştirip kuvvetlendirmek için malını infak edenlerin durumu, bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Ona bol bol yağmur yağmış da meyvelerini iki kat vermiştir. Böyle bir yağmur yağmamış ise; hafif bir yağmur az bir nem de yetişir. Allah amellerinizi görür.
Bakara Suresi 266: Sizden biriniz hiç arzu eder mi ki, altlarından ırmaklar akar vaziyette hurma ve üzüm bağları ile dolu bir bahçesi olsun ve bunun içinde kendinin her çeşit meyveleri bulunsun ve ona ihtiyarlık çöksün, çocukları dahi yetişmemiş olsun. Derken o güzel bahçeye ateşli bir kasırga isabet etsin ve baştanbaşa bir anda yanıp mahvolsun. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki düşünüp ibret alasınız.
Bakara Suresi 267: Ey iman edenler, infakı, gerek kazandıklarınızdan ve gerek sizin için yerden çıkardıklarımızın temizlerinden yapın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız fena şeyleri vermeye yeltenmeyin. Biliniz ki Allah sadakalarınızdan müstağnidir ve hamde layık olandır.
Bakara Suresi 268: Şeytan, sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size kötülüğü emreder. Allah ise size kendinden bir bağışlama ve bir bolluk vaat eder. Allah ihsanı bol olan ve her şeyi hakkıyla bilendir.
Bakara Suresi 269: Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilmişse muhakkak o birçok hayra erdirilmiş olur. Bundan muhakkak ki akıl sahibi olanlardan başkası ibret almaz.
Bakara Suresi 270: Her ne nafaka verdiniz ise veya adak adadınız ise hiç şüphesiz Allah onu bilir. Zalimlerin ise hiçbir yardımcısı yoktur.
Bakara Suresi 271: Eğer sadakalarınızı açıktan verirseniz ne iyi ne güzeldir! Ve eğer onları gizler ve gizlice fakirlere verirseniz bu gizleyiş sizin için daha hayırlıdır. Ve günahlarınızdan bir kısmının bağışlanması için bir sebep olur. Hem Allah, ne yaparsanız haberdardır.
Bakara Suresi 272: Onları yola getirmek üstüne vazife değil. Fakat Allah dilediğine hidayeti nasip eder. Verdiğiniz her hayır, kendiniz içindir. Siz ancak Allah'ın rızasını aramaktan başka bir suretle infak da etmezsiniz. Hayırdan ne infak ederseniz o, size ödenir. Ve siz bir haksızlığa da uğratılmazsınız.
Bakara Suresi 273: Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adamış, yeryüzünde dolaşamayanlara, hayâlarından dolayı, kendilerini tanımayanların zengin sandıkları yoksullara verin. Onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan yüzsüzlük edip de bir şey istemezler. Sarf ettiğiniz bir hayrı Allah elbette bilir.
Bakara Suresi 274: Mallarını gece ve gündüz, gizli ve aşikâre infak edenler yok mu, bu harcamaları sebebiyle bunların rableri katında ecir ve mükâfatları vardır. Ve onlara bir korku olmadığı gibi hiçbir zaman mahzun da olmazlar.