« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

İftarlık Sözler / Derleme

Ramazan ayı gerek açıla cennet kapusu. / (Fuzûlî) Açıldı yine mısra-ı dervâze-i gufran, Hak'tan taleb-i mağfirete vakt ü zamandır. / (Enderunlu Vâsıf) Nefes ...

Devamı »

1

Hatırından çıkmasın dünyaya üryân geldiğin (Nabi) Kanâat kenz-i lâ yefnâ ile tefsir olunmuştur (Râşid) İnsan elinde lâhza imiş en medîd asır (Mehmed Rauf) Ehl-i maârif olanı ...

Devamı »