« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

1

Hatırından çıkmasın dünyaya üryân geldiğin (Nabi)

Kanâat kenz-i lâ yefnâ ile tefsir olunmuştur (Râşid)

İnsan elinde lâhza imiş en medîd asır (Mehmed Rauf)

Ehl-i maârif olanın her sözü bir kitabdır (Mâni)