« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Oruç Ayı Geldi Yine (Ramazaniyeler 3) / Muhiddin Üftâde (v. 1580)

Âşıklara edin salâ
Oruç ayı geldi yine
Rahmet denizi cuş edüp
Âlemlere doldu yine

Kur'an'da Allah'ın öğdüğü
Cümle nebiler sevdiği
Ümmete Allah verdiği
Oruç ayı geldi yine

Aydın eden gönülleri
Mesrur eden mü'minleri
Ma'mur eden mescidleri
Oruç ayı geldi yine

Üftâde'nin canı sever
Oruç ayın dâim öğer
Dost eline sefer eder
Oruç ayı geldi yine