« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Kalbe Dair / Derleme

Kalb-i beşer çû arş-ı ilahidir ey gönül
Mesrûr olur mu kesr-i kulûb-i ibâd eden
(Fehmi Bey)

Kalb-i mü'min mahzenü'l-esrârdır
Kalb-i mü'min matlau'l-envardır

Sûretinde cümle âlem müşterek
Sîretin manzûr-ı Hak'dır itme şek
...
Bildin insan, kalbi ile insan imiş
Kalb-i insan mehbit-i ihsan imiş
...
Kalb olursa sıdk u ihlâs ile sâf
Zâhir ü batında kalmaz ihtilâf
(Süleyman Nahîfî)

Kalb-i mü'min, beyt-i Rahmân
Hacc-ı ekber andadır
Secdegâh-ı Mustafâ'dır
Yıkma gönlün kimsenin
(Nesîmî)

Eğer bir mü'minin kalbin kırdıysan
Hakk'a eylediğin secde değildir
(Yunus Emre)

Yere göğe sığmayan bir mü'minin kalbindedir
Katremin içinde ummanımdır Allah Hu diyen
(Niyazi Mısrî)