« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Gel Gel Berû Dertli Gönül / Eşrefoğlu Rûmî (v. 1469)

Gel gel berû dertli gönül, dermânı iste bul bugün
Gel imdi ey âvâre kul, sultânı iste bul bugün

Da'vâyı bâtıl eyleme, bîhûde sözler söyleme
Gerçek isen cân terkin ur, cânânı iste bul bugün

Terk eyle bu kıyl ü kâli, hiç kimseye bakma âli
Za'if ol karınca gibi, ol cânı iste bul bugün

Yık sûreti yıkılmadan, boz nakşını bozulmadan
Su gibi alçağa yürü, ummânı iste bul bugün

Toprak ol düş ayaklara, toz ol kalkasın göklere
Zerre gibi âvâre ol, tâbânı iste bul bugün

Eşrefoğlu Rûmî gibi, sen de seni elden bırak
İki cihânı isteme, Sübhân'ı iste bul bugün