« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Ölüme Dair / Derleme

"Öleni ölümle diriltmek
Ölümle sağ tutmak sağ olanı
Ölümün ışınıyla görmek
Karanlık gecede
Karataştaki
Kara karıncayı"
Sezai KARAKOÇ

"Ko ölmek endişesin âşık ölmez bâkîdir
Ölmek sen nen ola çün cânın ilâhîdir"
Yunus Emre

"Gelmez sana bir ziyan ölümden, gönlüm
Can gitse de korkma başka bir candır ölüm!"
Mevlânâ

"Ölüm bir kapudur geçmek gerekdür
Beraber anda sultan ile çoban"
Ahmed Fakih

"Ölmemek, ilk ve son büyük kelime;
Çarpıldık, ölmemek için ölüme!
Ver Allahım, büyük sırrı elime;
Geçmez an, solmaz renk, kopmaz bütünlük."
Necip Fazıl KISAKÜREK

"Her biri bir lisân-ı mev'ızadur
Hâl-i kevn-i beyâna seng-i mezâr"
Nâbî

"Dünyaya gelen durmaz dünya ne aceb yerdir
Ukbâya giden gelmez ukbâ ne aceb yerdir."
Bağdatlı Rûhî

"Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde,
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her gece bir gül açar, her gece bir bülbül öter."
Yahya Kemal

"Ten fânîdür can ölmez ölenler geri gelmez
Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil"
Yunus Emre