« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Ramazan Mânileri 1

Geldi mâh-ı ramazânım
Şâd olup sevindi canım
Ramazân-ı şerifiniz
Mübarek olsun sultânım
...
Besmeleyle çıktım yola
Selam verdim sağa sola
A efendim a efendim
Ramazân mübarek ola
...
Selam verdim aldınız mı
Kim olduğum bildiniz mi
On bir ayın bir sultânı
Bir eşimi buldunuz mu
...
Buldu camiler ziyneti
Lazım bu ayın hürmeti
Benim devletli sultânım
Buldu sâimler devleti
...
Devlete erdi sâimler
Hem gecesinde kâimler
Kalkın ibadet edelim
Vakt-i sahurdur mü'minler
...
Sâim olan izzet bulur
Kâim olan devlet bulur
İhlas ile amel kılan
Ahirette cennet bulur
...
Sahur sünnet irâdettir
Bize layık ibadettir
Beyim sahura uyanmak
Ne devlet ne saâdettir
...
Tâb u tâkât yoktur tende
Gezerim âlemde zinde
Vakt-i sahur oldu uyan
Hâb içinde kalma sen de
...
Ramazâna şükredelim
Cürmümüzü fikredelim
Umarız afv ede Yezdan
Dâim hemân zikredelim