« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Ramazan Mânileri 2

Cümle âlem mesrur olur
Hep günahlar mağfur olur
Cümle yer gök pür-nur olur
Mübarek kadir gecesi
...
Terk edip hâb-ı gafleti
Edelim Hakk'a tâati
Kulun makbuldür haceti
Mübarek kadir gecesi
...
Selam verdim sağa sola
Gel gidelim uzun yola
Bahşişimi gönderenin
Akıbeti hayır ola
...
Gülegeldim kapınıza
Selam verdim topunuza
Bahşişimi vermezseniz
Darılırım hepinize
...
Pilavın kokusu geldi
Mâninin arkası geldi
Bahşişimi yolla beyim
Gözümün uykusu geldi
...
Davulum astım eğnime
Şalı doladım boynuma
Allah bin bereket versin
Bahşiş girdi koynuma
...
Ay'ı gördüm hilal oldu
Bir ramazân hayal oldu
Bahşişimi bolca aldım
Hizmetlerim helal oldu
...
Ramazân geçti hızı
Ayrılıktan duydum sızı
Bayram geldi o gidiyor
Helal edin hakkınızı
...
Kıl nazar sağ ile sola
Kalbiniz sürurla dola
Ey benim devletli ağam
Iydiniz mübarek ola
...
Budur size sözümüz
Uyku görmedi gözümüz
Iyd-ı şerif günü bugün
Bakalım nedir sözünüz