« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Şehr-i Ramazân Elveda / Niyâzî Mısrî (v. 1694)

Yine firkat nârına yandı cihân
Hasretâ gitti mübarek ramazân
Nuruyla bulmuştu alem yeni cân
Firkatâ gitti mübarek Ramazân

İndi Kur'an sende ey nuru güzel
Leyle-i Kadrinde ey kadri güzel
Gitti ey tehlîl ü tekbîri güzel
Elvedâ gitti mübarek Ramazân

Gâhî tesbîh ü senâ vü zikr ile
Gâhî tahmîd ü duâ vü şükr ile
Can bulurdu mürde diller nur ile
Hasretâ gitti mübarek Ramazân

Bu ay içre bağlanır dedi Resul
Cin ü şeytan etmeye asla fuzûl
Hep dualar bunda olurdu kabul
Firkatâ gitti mübarek Ramazân

Cem olup Hakk'a münâcât edelim
Nur-ı Kur'an ile doğru gidelim
Bilmedik kadrini Niyâzî nidelim
Pek yazık gitti mübarek Ramazân