« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Mâh-ı Ğufrân (Ramazaniyeler 1) / Ahmet Remzi Akyürek Dede (v. 1944)

Müjde mü'minler size ihsân-ı Rahmân'dır gelen
Şanına ta'zim için bu mâh-ı ğufrândır gelen

Andadır feyz-i hidayet, andadır afv-ü kerem
Kadrini bil, mevsim-i inzal-i Kur'an'dır gelen

Iyd-i ekber her günü, kadr-i mübarek her gece
Ehl-i imana ne mutlu lütf-i Sübhân'dır gelen

Hâne-i kalbi temizle hoşça istikbal için
Nimeti mebzul bir mihmân-ı zişandır gelen

El-hazer senden şikâyet etmesin yarın aman
Ruhu mahşer Şafii ashab-ı isyandır gelen

Rahmet-ü ğufrân hedâyâsiyle cennet bahşeder
Derde derman vasl-ı cânân ıtk-ı nirândır gelen

Mâsivâdan sâim ol Remzi dilersen vâsl-ı hak
Râh-ı aşkı kullara ta'lim-i Yezdan'dır gelen