« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Allah Resulü (s) şöyle buyurdu: "Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan (c) bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır."  

Ramazan Ayı'nın Üstünlüğü

Ebu Hureyre'nin (r) bildirdiğine göre Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurmuştur: "Adem oğlunun her yaptığı amelinin sevabı on katından yedi yüz katına kadar arttırılır. Yüce Allah buyurdu ki: "Oruç hariçtir. Çünkü oruç benim içindir. Karşılığını da sadece ben veririm. Oruçlu kimse yemeğini ve cinsel arzularını benim için bırakıyor." Oruçlunun iki sevinci vardır: İftar ettiği andaki sevinci ve Rabbiyle karşılaştığı andaki sevinci. Oruçlunun ağız kokusu, Allah katında misk kokusundan daha güzeldir. (Müslim, Sıyam, 30)

Ebu Hureyre (r), Allah'ın Resulü'nün (s) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: " Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır." (Müslim, Salatu'l-Musafirin, 25)

İhya etmek diye çevirdiğimiz "Kame" fiilinden maksat Teravih Namazı'dır.[1]

Ebu Hureyre'nin (r) naklettiğine göre Allah Resulü (s) şöyle buyurmuştur: "Ramazan ayının ilk gecesi girince şeytanlar ve cinlerin şerli olanları zincire vurulur, cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennet kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz ve bir seslenen şöyle haykırır: "Ey iyilik isteyen, ibadet ve kulluğa gel! Ey kötülük dileyen, günahlarından vazgeç! Allah'ın cehennemden çıkarttığı kimseler vardır. Ramazan boyunca bu her gece devam eder. (Tirmizi, Savm, 2)

Sehl b. Sa'd'ın (r) bildirdiğine göre Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurmuştur: "cennette kıyamet günü Oruçluların gireeği -onlardan başkası giremez- Reyyân denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü "oruçlular nerededir?" diye çağrı yapılır. Oruçlu olanlar oradan girer. Onlardan başkası giremez. Onların sonuncusu da girince kapı kapatılır ve artık hiçbir kimse oradan giremez. (Müslim, Sıyam, 30)

Reyyan kelimesi r-v-y kelimesinden türemiştir. İçkiye doymuş, bol, iyi sulanmış anlamına gelmektedir. Anlaşılan o ki oruçlular dünyada çekmiş oldukları susuzluğa karşı Reyyan kapısından girerek susuzluk çekmekten emin olacaklar. Bir daha hiç susamayacaklar.[2]

______________________________

[1] Muhyiddin en-Nevevî, el-Minhâc Şerhu Sahih-i Müslim, c. VI, s. 39, Beyrut: Daru ihyau't-turasi'l-arabi, h. 1392.

[2] Ebu's-Seadât Mubarek b. Muhammed el-Cezerî, En-nihaye fi garibi'l-hadis ve'l-eser, c. II, s. 291, Beyrut, Daru ihyau't-turasi'l-arabi, tarihsiz.