« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurdu: "Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, 'ben oruçluyum ben oruçluyum' desin."  

Oruç

Ebû Hüreyre'den (r) rivayet edildiğine göre Resulüllah (s) şöyle buyurdu: "Kim, faziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır. " (Buhârî, Îmân 28, Savm, 6)

Amr b. Âs'dan (r) rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurdu: "Bizim orucumuz ile Ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli fark sahur yemeğidir. " (Müslim, Sıyâm, 46)

Ebû Hüreyre 'den (r) rivayet edildiğine göre Resulüllah (s) dedi ki: "Allah Teâlâ şöyle buyurdu: Kullarımın bana en sevimli olanı, oruç açmakta en çok acele edenidir. " (Tirmizî, Savm 13)

Sehl İbni Sa'd 'den (r) rivayet edildiğine göre Resulüllah (s) şöyle buyurdu: "Oruç açmakta acele ettikleri sürece Müslümanlar hayır üzeredirler." (Buhârî, Savm, 45)

Sahâbeden Selmân İbni Âmir ed-Dabbî 'den (r) rivayet edildiğine göre Nebî (s) şöyle buyurdu: "Herhangi biriniz iftar etmek istediği zaman orucunu hurma ile açsın. Hurma bulamazsa, su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir." (Ebû Dâvûd, Savm 21)

Ebû Hüreyre'den (r) rivayet edildiğine göre Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurdu: "Hiçbiriniz, oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimse ile çekişmesin. Eğer biri kendisine söver veya çatarsa, 'ben oruçluyum ben oruçluyum' desin." (Buhârî, Savm 9)

Ebû Hüreyre'den (r) rivayet edildiğine göre Nebî (s) şöyle buyurdu: "Sizden biriniz unutarak bir şey yer veya içerse, orucunu tamamlasın. Çünkü onu Allah yedirmiş ve içirmiştir. " (Buhârî, Savm 26, Eymân 15)

Ebu Hureyre'den (r) bildirildiğine göre Allah'ın Resulü (s) şöyle buyurdu: "Oruçlu bir kimse yasaklanan sözleri söylemeyi ve yasaklanan fiilleri işlemeyi terk etmezse onun yemesini ve içmesini terk etmesine Allah'ın hiç ihtiyacı yoktur." (Buhari, Savm, 8)

Zeyd b. Halid el-Cüheni (r) Allah Resulü'nün (s) şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Kim, bir oruçlunun orucunu açtırırsa, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır. (Tirmizi, Savm, 82)