« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

"Size iki şey bırakıyorum. Eğer onlara tutunursanız dalâlete (dosdoğru yolun dışına) düşmezsiniz. (o iki şey): Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir."   

Kur'an-ı Kerime ve Sünnete Sarılmak

İmam Malik, Allah Resulü'nün (s) şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Size iki şey bırakıyorum. Eğer onlara tutunursanız dalâlete (dosdoğru yolun dışına) düşmezsiniz. (o iki şey): Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir." (Muvatta, Kader, 1)

Zeyd b. Erkam, Resulüllah'ın (s) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Onlara tutunduğunuz sürece benden sonra dalalete düşmeyeceğiniz iki şey bırakıyorum. Biri, diğerinden daha değerli olan Yüce Allah'ın Kitabı'dır ki o gökyüzünden yeryüzüne uzatılmış bir iptir. Diğeri ise yakınlarım olan Ehl-i Beyt'imdir. Üstelik bu ikisi (cennette) havuzumun başına gelene kadar birbirlerinden ayrılmayacaklardır. Benden sonra bu ikisine karşı nasıl bir tavır takındığınıza dikkat edin." (Tirmizi, Menakıb, 32)

Mikdâm b. Ma'di Kerb (r), Resulüllah'ın (s) şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Dikkat edin! Sizden biriniz koltuğuna kurulduğu halde benden bir hadis kendisine ulaşacak da o şöyle diyecek: 'bizimle sizin aranızda Yüce Allah'ın kitabı var. Bu kitapta neyi helal olarak bulursak onu helal sayar, neyi haram olarak bulursak onu da haram sayarız.' (Allah Resulü (s) konuşmasına şöyle devam etti) Oysa Allah'ın elçisinin haram kıldığı bir şey Yüce Allah'ın haram kıldığı gibidir. (Tirmizi, İlim, 10)

Abdurrahman b. Amr Sülemi ile Hucr b. Hucur şöyle nakletmişlerdir: Biz İrbad b. Sâriye'nin (r) yanına giderek ona: "Sana ziyarete geldik, bir şeyler öğrenip geri döneceğiz" dediğimizde bizlere şöyle karşılık verdi: Resulüllah (s) bir gün bizlere namaz kıldırdı. Sonra bizlere dönerek gözleri yaşartan ve kalpleri titreten çok değerli uyarılar yaptı. İçimizden biri "Ey Allah'ın Resulü! Bu veda etmek üzere olan birinin uyarılarına benziyor. Bize ne tavsiye edersin? deyince Resulüllah (s) şöyle buyurdu:

"Yüce Allah'tan korkmanızı, başınızdaki Habeşli bir köle de olsa onu dinleyip itaat etmenizi tavsiye ederim. Benden sonra yaşayanlar birçok ihtilafla karşılaşacaklar. Bu durumda sünnetime ve doğru yolda olan raşit halifelerin sünnetine uyun. Bunlara sımsıkı sarılıp sağlam bir şekilde tutunun. Sonradan ortaya çıkacak olan hadiselerden uzak durun. Çünkü bunlar bid'attir. Her bid'at da sapıklıktır. (Ebu Davud, Sünet, 6 )

Ebu Musa Eş'arî (r), Peygamber Efendimizin (s) şöyle buyurduğunu haber vermiştir: "Yüce Allah'ın benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilim, bol yağmura benzer. Bu yağmur bazen öyle bir toprağa düşer ki, onun bir kısmı suyu kabul eder ve çayır ile bol ot bitirir. Bir kısmı da çorak olur, suyu tutar da Yüce Allah onunla insanları faydalandırır. Ondan hem kendileri içer, hem de hayvanlarını sularlar, ziraat içen de kullanırlar. Bu yağmur diğer bir tür toprağa daha düşer ki, o toprak düzlüktür ne suyu üstünde tutar ne de ot bitirir. Yüce Allah'ın dinini anlayıp da O'nun benim vasıtamla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, bunu bilip de başkasına bildiren kimse ile bunu duyduğu vakit kibrinden başını bile kaldırmayan ve Yüce Allah'ın benimle gönderdiği hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali böyledir. (Buharî, İlim, 20 )