« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

Resulüllah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: "Kalbinde zerre kadar iman bulunan kişi cehennemden çıkartılır."  

Şehadet, İman, Şirk

Ebu Said el-Hudrî (r), Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Kalbinde zerre kadar iman bulunan kişi cehennemden çıkartılır." (Tirmîzî)

Ubade Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun tek ve ortaksız olduğuna, Muhammed'in sallallahu aleyhi vesellem O'nun kulu ve elçisi olduğuna, İsa'nın (a.s) da Yüce Allah'ın elçisi ve Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve O'ndan bir ruh olduğuna, Cennet'in hak (gerçek), Cehennemin hak olduğuna şahitlik ederse ameli ne olursa olsun Allah onu cennete koyar." (Buhârî ve Müslim)

Ebu Saîd el-Hudrî (r), Resulüllah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Rab olarak Yüce Allah'a, din olarak İslam'a, elçi olarak da Muhammed'e razı oldum diyene cennet vacip olur. (Ebu Davud)

Muaz b. Cebel (r) anlatıyor: Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Ufeyr adlı merkebin üzerindeydik. Ben terkisine binmiştim. Resulüllah "Ey Muaz! Yüce Allah'ın kullar üzerinde, kulların da Allah üzerindeki hakkı nedir biliyor musun?" diye sordu. Ben de "Allah ve Resulü daha iyi bilir" diye cevap verince şöyle buyurdu: "Yüce Allah'ın kullar üzerindeki hakkı O'na ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi O'na ortak koşmamalarıdır. Kulların Allah üzerindeki hakkı ise O'na ortak koşmayanlara azap vermemesidir." Bunun üzerine Muaz "Ya Resulüllah! Bu müjdeyi insanlara söyleyeyim mi?" diye sordu. Allah Resulü "müjdeleme! Yoksa buna güvenirler (de amel etmede gevşek davranırlar). Enes b. Malik şu açıklamayı yapmıştır: "(söylememenin vebalinden çekindiği için) bu hadisi ölümü sırasında aktardı. (Müslim)

Hz. Câbir (r) anlatıyor: Adamın biri Peygamberimize gelip "Ya Resulüllah! (cenneti ve cehennemi) gerektiren şeyler nelerdir? Diye sordu. Bunu üzerine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi vesellem şöyle cevap verdi: "Kim Yüce Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan ölürse cennete girer. Kim de O'na şirk koşarak ölürse ateşe girer." (Müslim)

Ebu Hureyre (r), Resulüllah'ın sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki, bu ümmetten beni duyan Yahudi veya Hristiyan, gönderildiğim şeye iman etmeden ölürse şüphesiz ateş ehlinden olacaktır." (Müslim)

Kaynak: Rudânî, Cem'ul-Fevâid, I, 1-7.