« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

"Allah'ın kulları! Ya safları düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayırır."   

Safları Düzgün Tutmanın Gerekliliği

Ebu Mus'ûd'dan (r): Resulüllah sallallahu aleyhi ve selem namazda omuzlarımıza dokunarak şöyle buyururdu: "Düzgün durun ve karışık durmayın. Yoksa kalpleriniz de karışır. İçinizden olgun ve aklı başında kimseler arkamdaki birinci safta yer alsınlar. Derece olarak sonra gelenler ondan sonraki safta yer alsınlar, daha sonra gelenler de bir sonraki safta yer alsınlar. (Hadisi rivayet ettikten sonra) Ebu Mes'ûd dedi ki: "oysa sizler bugün büyük bir ayrılık içindesiniz." (Müslim, Nesâ, Ebud)

Enes b. Malik (r), Resulüllah'ın sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurduğunu nakletmiştir: "Saflarınızı düzgün tutun. Çünkü safları düzgün tutmak namazın tamamındandır." (Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Nesaî)

Numân b. Beşîr (r) Resulüllah'ın sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "Allah'ın kulları! Ya safları düzeltirsiniz ya da Allah aranızı ayırır." (Müslim)

Ebu Hureyre'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurmuştur: "Eğer ilk safta ne olduğunu bilseydiniz kesinlikle kura çekerdiniz."

Yine Hz. Enes'ten (r): Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selem şöyle buyurmuştur: "saflarınızı sık ve yakın tutun, aynı hizada durun. Muhammed'in canı elinde olana yemin olsun ki safların açık kalan yerlerinden şeytanların küçük siyah koyunlar gibi aralara girdiğini görüyorum" (Nesaî)

Vâbisa b. Ma'bed (r) aktarıyor: "Adamın biri saftan ayrılıp tek başına namaz kılınca Resulüllah ona tekrar namaz kılmasını emretti." (Tirmizi, Ebu Dâvud)

Berâ b. Âzib (r) der ki: Resulüllah sallallahu aleyhi ve selem safı bir baştan diğer başa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza dokunarak: "Birbirinizden ayrı durmayın! Yoksa kalpleriniz de ayrılır" buyurdu. Allah Resulü şöyle de buyururdu: "İlk safta olanlara Yüce Allah rahmet eder, melekler de dua ederler." (Ebu Dâvud ve Nesâî)

Kaynak: Rudânî, Cem'ul-Fevâid, I, 302-308.