« Anasayfa | İslâm Kaynakları Kütüphanesi | İlahiler | Künye

"İman yetmiş küsur bölümdür. Haya (utanma duygusu) da imanın bir bölümüdür."  

İman'ın Bölümleri Vardır

Ebu Hureyre r. Resulüllah aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu bildirmiştir: "İman yetmiş küsur bölümdür. Haya (utanma duygusu) da imanın bir bölümüdür." Müslim

Başka bir rivayette ise şöyle buyurduğu nakledilir: "İman altmış küsur bölümdür. Haya da imandan bir bölümdür." Müslim

Başka bir rivayette ise şöyle geçmektedir: "Bu bölümlerin en üstünü La ilahe illallah (Allah'tan başka ilah yoktur) sözüdür. Bu bölümlerin en düşüğü ise (gelen geçene) eziyet verecek bir şeyi yoldan kaldırmaktır." Müslim

Hz. Aişe (Allah ondan razı olsun), Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletmiştir: " Şu üç şeyin üzerine yemin ederim: Allah celle celalühu, İslam'dan bir payı olanı İslam'dan payı olmayanla bir tutmaz. İslam'daki paylar üç tanedir: namaz, oruç ve zekat. Yüce Allah bir kula dost olduğu zaman kıyamet gününde onu bırakıp da başkasını dost edinmez. Kişi bir topluluğu severse Allah onu o toplulukla beraber kılar. Dördüncüsüne gelince buna yemin etsem günaha girmeyeceğimi umuyorum: Allah Teala bir kulun dünyada ayıplarını örterse kıyamette de ayıplarını örter." Ahmed b. Hanbel ve Ebu Ya'la

Kaynak: Cem'ul-Fevaid, Rudani, I, 62-63.